Pigsy

Trư Bát Giới: Đại Náo Thế Giới Mới

{{item.point || "8.62856674194336" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "35"}}
K 96 phút
21/6/2024

Nội dung phim


Trư Bát Giới mong muốn được đưa bà đến Tân Thế Giới do tập đoàn Niết Bàn xây dựng. Sư phụ Tam Tạng chính là người thiết kế hệ thống Niết Bàn này. Tuy nhiên, nhiều người đột nhiên biến mất... 

Phim có sự tham gia của Hứa Quang Hán.

Phim mới PigsyTrư Bát Giới: Đại Náo Thế Giới Mới dự kiến khởi chiếu 21.06.2024 tại các rạp chiếu phim toàn quốc. 

 

Bài viết liên quan

Phim bạn sẽ thích