Tiêu Chí Phân Loại Phim Theo Lứa Tuổi

Theo thông tư số 05/2022/QH15, áp dụng từ: 01/01/2023, Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi của Cục Điện Ảnh như sau: 

  • P: Phim phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi
  • K: Phim phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ
  • T13: Cấm khán giả dưới 13 tuổi
  • T16: Cấm khán giả dưới 16 tuổi
  • T18: Cấm khán giả dưới 18 tuổi

Lưu ý:

  • Với các khách hàng mua vé online qua app Galaxy Cinema, vui lòng update app mới của Galaxy Cinema tại ĐÂY
  • Đối với các phim T13, T16, T18, khách hàng vui lòng xuất trình giấy tờ tuỳ thân có ảnh (thẻ học sinh, CMND,...) trước khi mua vé.
  • Đối với phim K, khách hàng dưới 13 tuổi vui lòng có cha, mẹ, người giám hộ đi kèm.
  • Khách hàng vui lòng chứng thực được độ tuổi phù hợp với phim được phân loại như trên.
  • Galaxy Cinema có quyền từ chối việc bán vé hoặc vào phòng chiếu nếu khách hàng không tuân thủ đúng theo quy định.​

 

Khuyến mãi khác