Ben Foster

  • 8525

Ben Foster là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Hollywood.

Ngày sinh : 10/4/1988

Chiều cao: 175 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

updating

Bài viết liên quan